PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 1. Cam kết bảo mật: Kiềm Thảo Dược cam kết bảo mật thông tin thanh toán của bạn.
 2. Hệ thống thanh toán:
 • Cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán được cấp phép.
 • Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật ngành.
 1. Quy định bảo mật:
 • (1) Giao thức SSL bảo vệ thông tin tài chính.
 • (2) Chứng nhận bảo mật PCI DSS.
 • (3) Mật khẩu OTP xác thực truy cập tài khoản.
 • (4) Mã hóa MD5 128 bit.
 • (5) Tuân thủ quy định bảo mật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
 1. Lưu trữ thông tin:
 • (1) Kiềm Thảo Dược chỉ lưu chuỗi mã hóa token do Đối Tác Cổng Thanh Toán cung cấp.
 • (2) Không lưu trữ trực tiếp thông tin thẻ khách hàng.
 • (3) Đối Tác Cổng Thanh Toán lưu trữ và bảo mật thông tin thẻ quốc tế.
 • (4) Kiềm Thảo Dược chỉ lưu mã đơn hàng, mã giao dịch và tên ngân hàng cho thẻ nội địa.

Kiềm Thảo Dược cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cho mọi hoạt động thanh toán.