CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ 

Chúng tôi  tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách Quyền riêng tư này mô tả cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng trang web này.

1. Mục đích thu thập thông tin

Công ty thu thập thông tin cá nhân của bạn để:

 • Hỗ trợ bạn trong quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi;
 • Cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ và các sự kiện sắp tới;
 • Xử lý đơn hàng và cung cấp dịch vụ;
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ;
 • Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại;
 • Tuân thủ yêu cầu của cơ quan pháp luật.

2. Loại thông tin thu thập

Công ty thu thập hai loại thông tin chính:

 • Thông tin cá nhân: Bao gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, thông tin thanh toán, v.v.
 • Thông tin về dịch vụ: Bao gồm thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ bạn sử dụng, số lượng đặt hàng, thời gian giao nhận, v.v.

3. Cách thức thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin của bạn thông qua các cách sau:

 • Khi bạn đăng ký tài khoản trên trang web;
 • Khi bạn đặt hàng hoặc sử dụng dịch vụ;
 • Khi bạn liên hệ với chúng tôi qua email, điện thoại hoặc chat trực tuyến;
 • Khi bạn tham gia các khảo sát hoặc chương trình khuyến mãi.

4. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi cam kết không bán, chia sẻ hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào khác ngoài các trường hợp sau:

 • Với các đối tác: Các đối tác được ủy quyền để hỗ trợ Kiềm Thảo Dược  cung cấp dịch vụ cho bạn.
 • Khi có yêu cầu của pháp luật: Kiềm Thảo Dược có thể chia sẻ thông tin của bạn khi được yêu cầu bởi cơ quan pháp luật hoặc để tuân thủ các quy định pháp lý.

5. Bảo mật thông tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích hoặc tiết lộ trái phép.

6. Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa, xóa hoặc yêu cầu hạn chế sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Bạn cũng có quyền phản đối việc xử lý thông tin của bạn và yêu cầu chuyển dữ liệu của bạn cho một bên thứ ba.

7. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Quyền riêng tư này hoặc muốn thực hiện các quyền của mình, vui lòng liên hệ với Kiềm Saphia qua:

 • Email: duoctunglam@gmail.com
 • Điện thoại: 0966873398

8. Cập nhật chính sách

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Quyền riêng tư này bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng tải phiên bản mới của chính sách trên trang web này.

Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ!